วิธีการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตนเอง สปสช.

ตรวจสอบสิทธิการรักษาตนเอง บัตรทอง

วิธีการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตนเอง “บัตรทอง” หรือ “สิทธิ สปสช.” คือสิทธิรักษาพยาบาล ให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ ยกเว้นว่าจะมีสิทธิรักษากับประกันสังคม และสิทธิบัตรข้าราชการอื่นๆ

ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีช่องทางการตรวจสอบสิทธิ (เช็คสิทธิรักษาพยาบาล) ของตนเองได้ง่ายๆ 4 ช่องทางดังนี้
1. โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2
2. เว็บไซต์ www.nhso.go.th เลือก สำหรับประชาชน เลือก ตรวจสอบสิทธิ หรือ คลิก https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml
3. แอปพลิเคชัน สปสช. ทั้งระบบ Android และ iOS เลือก ตรวจสอบสิทธิตนเอง
4. ตรวจสอบสิทธิผ่าน ไลน์ สปสช. โดยสแกน QR CODE หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิ

สำหรับเจ้าหน้าที่ของทาง สปสช. ที่ใช้แอพ Authen by NHSO ในการทำงานนั้น ทาง The Compete Technology มีเครื่องอ่านบัตรประชาชน ที่รองรับการใช้งานร่วมกับ Authen by NHSO ทั้งบนระบบ Android และ iOS ให้เลือกใช้งานหลากหลายรุ่น หากสงสัยด้านการใช้งาน หรือสนใจสินค้า สามารถติดต่อได้ที่ LIND ID : @thecompete ได้ตลอดเวลานะคะ