รวมพลัง…ชาวคอมพีท 

เหล่าพี่น้อง เดอะ คอมพีท ร่วมด้วยช่วยกัน รวมพลัง ตรวจเช็คสินค้า ล็อตใหญ่ ก่อนนำเข้า Stock เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของเราได้รับการตรวจสอบก่อนส่งให้กับลูกค้า 

บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด ขอต้อนรับ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ พรหมฤาษี และคณาจารย์ พร้อมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมบริษัท พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ด้านการตลาด การขายสินค้า ทั้งแบบ Offline และ Online การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน การให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ จากพี่ๆทีมงาน เดอะ คอมพีท ให้น้องๆได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน พร้อมได้รับประสบการณ์ที่ดีก่อนที่น้องๆจะจบการศึกษาและเริ่มทำงาน