Microsoft กลายเป็นกำลังหลัก

Microsoft

Microsoft กลายเป็นกำลังหลัก ดัน Cloud First Policy ของรัฐบาลไทย จับมือ DES ตั้งศูนย์ AI

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้เปิดเผยถึง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างไมโครซอฟท์และรัฐบาลไทย โดยระบุว่า ไมโครซอฟท์ดีใจที่เห็นภาครัฐไทยตื่นตัวในเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเห็นประโยชน์การใช้งานคลาวด์ โดยความร่วมมือภายใต้นโยบายคลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) ของรัฐบาลที่นำโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำโดยไมโครซอฟท์มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและสนับสนุนเต็มรูปแบบ

ภาครัฐได้เปิดให้ผู้ให้บริการคลาวด์เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้บริการ ซึ่งจะทำให้ภาครัฐเข้าถึงบริการที่หลากหลายมากขึ้น จากแต่เดิมที่ดูแลโดย NT Cloud Solutions เป็นผู้ให้บริการรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service) เพียงผู้เดียว ภาครัฐจะสามารถเลือกใช้ได้ตามสัดส่วนความต้องการหรือจ่ายตามเซอร์วิสที่ใช้งาน

สำหรับ MOU ระหว่างไมโครซอฟท์และรัฐบาลไทยวางจุดมุ่งหมายที่จะนำเทคโนโลยีคลาวด์และเอไอ เพื่อเข้ามาเสริมการทำงานภาครัฐก่อนเป็นหมุดหมายแรก อีกทั้งภายใต้ข้อตกลงไมโครซอฟท์จะสนับสนุนซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล “eGoverment” พร้อมทั้งเร็วๆ นี้ได้วางแผนจัดตั้งศูนย์ AI “Center of Excellent” ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ ในการช่วยกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทรานส์ฟอร์ม โดยเบื้องต้นจะเข้าไปทำงานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) เพื่อระบุยูสเคสของกระทรวงนำร่องที่จะอยู่ในโครงการเฟสแรก

“ไมโครซอฟท์จะมีการประชุมร่วมกันกับนายกรัฐมนตรีทุกไตรมาสเพื่อรายงานความคืบหน้า สำหรับเฟสแรกกำลังร่วมกันระบุโครงการหลัก ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์กับสร้างผลกระทบกับประชาชนเป็นหลัก พร้อมทั้งระบุกระทรวงไหน กรมไหน จะเป็นหน่วยงานนำร่อง โดยเฟสแรกนี้กำหนดไว้ที่ 3 กระทรวงที่จะถูกยกระดับการทำงาน และกำลังอยู่ระหว่างการเวิร์กช็อประบุปัญหาเพื่อให้ไมโครซอฟท์เข้ามาช่วยแก้ไข ซึ่งคาดว่าจะเฟสแรกหลังจากนี้”

สำหรับการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศ อยู่ในส่วนหนึ่งของ MOU และอยู่ในขั้นตอนเสนอความประสงค์ในการเข้ามาลงทุนซึ่งกันและกัน เพราะการลงทุนเทคโนโลยีดังกล่าวจำเป็นต้องมีกรณีศึกษาทางธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อประเมินอุปสงค์ในตลาด ซึ่งทางไมโครซอฟท์มีความต้องการให้รัฐบาลไทยช่วยสนับสนุนตามเป้าหมายในการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ของไมโครซอฟท์ ที่จะขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนเต็มสูบภายในปี 2025 นี้ด้วยเช่นกัน

cr.https://www.thairath.co.th/money/tech_innovation/digital_transformation/2742600

ติดต่อเรา