บัตรประชาชนไทย ข้อมูลพื้นฐานภายใน มีอะไรบ้าง

ข้อมูลพื้นฐาน บัตรประชาชนไทย

บัตรประชาชนไทย เป็นเอกสารประจำตัวที่ออกโดย กรมการปกครอง ซึ่งเป็นกรมที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานราชการในส่วนต่างๆ ในระดับประเทศไทย โดยบัตรประชาชนไทยมีจุดประสงค์เพื่อระบุตัวตนของประชาชนในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเข้าถึงบริการธนาคาร การขึ้นเครื่องบิน หรือการใช้บริการรัฐบาลอื่นๆ

โดยทั่วไปแล้ว บัตรประชาชนไทยมีรายละเอียดประกอบด้วย 12 หัวข้อ ดังนี้

 • หมายเลขประจำตัวประชาชน (Citizen ID) : เป็นหมายเลขที่แสดงตัวตนของผู้ถือบัตร ซึ่งเป็นเลขประจำตัวที่เซ็นทรัลประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทรับจำนำที่ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครองในการออกเลขประจำตัวประชาชน
 • ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) : ชื่อและนามสกุลของผู้ถือบัตร
 • วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) : วันเดือนปีเกิดของผู้ถือบัตร
 • เพศ (Gender) : เพศของผู้ถือบัตร
 • สัญชาติ (Nationality) : สัญชาติของผู้ถือบัตร
 • หมู่เลือด (Blood Type) : หมู่เลือดของผู้ถือบัตร
 • วันที่ออกบัตร (Issue Date) : วันที่ออกบัตรประชาชนไทย
 • วันที่หมดอายุ (Expiration Date) : วันที่บัตรประชาชนไทยหมดอายุ
 • ที่อยู่ (Address) : ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ถือบัตร
 • เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number) : เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ถือบัตร
 • รูปถ่าย (Photograph) : รูปถ่ายของผู้ถือบัตร
 • ลายนิ้วมือ (Fingerprint) : ลายนิ้วมือของผู้ถือบัตรที่ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

การที่จะได้รับบัตรประชาชนไทยจะต้องมีเอกสารประกอบตามที่กรมการปกครองกำหนด เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งการออกบัตรประชาชนไทยสามารถทำได้ฟรี โดยสามารถทำได้ที่หน่วยงานของกรมการปกครองหรือสำนักงานที่เป็นตัวแทนของกรมการปกครองทั่วไปในทุกๆ จังหวัดในประเทศไทย

นอกจากนี้ หากผู้ถือบัตรประชาชนไทยต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตร เช่น การเปลี่ยนที่อยู่ หรือเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่หน่วยงานของกรมการปกครอง หรือที่สำนักงานที่เป็นตัวแทนของกรมการปกครองทั่วไปใกล้บ้านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ด้วยประโยชน์ของการใช้งานบัตรประชาชนไทยที่เป็นไปได้มากขึ้น และระบบการประยุกต์ใช้งานที่ให้ความสะดวกสบายสูงขึ้น เราจึงขอแนะนำ เครื่องอ่านบัตรประชาชน ACR39U-U1 จากแบรนด์ ACS ที่จะช่วยให้การใช้งานระบบบัตรประชาชนไทยสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยความที่ ACR39U-U1 มีการออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Windows, Mac OS, Linux และ Android ทำให้เหมาะกับการใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ