มาตรฐานการอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด มีอะไรบ้าง ?

Compete

สมาร์ทการดในปัจจุบันมีมาตรฐานอะไรบ้าง

ISO 7816

ISO 7816 เป็นหนึ่งในมาตรฐานสมาร์ทการ์ดที่สำคัญที่สุด เป็นมาตรฐานหลักที่สมาร์ทการ์ดส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้งานอยู่

ISO 7816 เดิมเขียนขึ้นสำหรับการ์ดที่มีหน้าสัมผัสไฟฟ้าปรากฏบนพื้นผิวการ์ด (“Contact Card”) มาตรฐานนี้อธิบายสัญญาณและโปรโตคอลการส่งสัญญาณที่ส่วนต่อประสานทางไฟฟ้าสำหรับบัตรคอนแทค ข้อมูลนี้ถูกใช้โดยผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ที่ผลิตเครื่องอ่านการ์ดที่ต้องการทราบวิธีสื่อสารกับการ์ดที่ระดับ I/O ต่ำสุด 

โปรโตคอลการสื่อสารที่กำหนดโดย ISO 7816 ประกอบด้วยชุดคำสั่งที่สามารถใช้ควบคุมและจัดการสมาร์ทการ์ดและโครงสร้างของเพย์โหลดคำสั่ง/การตอบสนองที่แลกเปลี่ยนระหว่างเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดและสมาร์ทการ์ด Application Protocol Data Unit (APDU)

ACR39U-U1
ACR39U-U1 เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 7816

ISO 14443

ISO 14443 เป็นมาตรฐานการอ่านสมาร์ทการ์ดแบบไม่สัมผัส หรือ RFID Card ซึ่งหมายถึงการ์ดที่มีเสาอากาศความถี่วิทยุ (RF) ฝังอยู่ในนั้น มาตรฐานนี้อธิบายโปรโตคอลการสื่อสารไร้สายที่ใช้ที่ชั้นเชื่อมโยงระหว่างการ์ด และเครื่องอ่านการ์ดที่ทำงานในคลื่นความถี่ 13.56 MHz หรือ 125 KHz

ISO 14443 RFID Card ใช้พลังงานจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อการ์ดถูกนำเข้าสู่สนาม RF ที่สร้างโดยเครื่องอ่านการ์ด การ์ดที่ตรงตามข้อกำหนดมีระยะการทำงานสูงสุด 10 ซม. แต่ถูกจำกัดด้วยขนาดของเสาอากาศในการ์ดและกำลังสัญญาณของเครื่องอ่านการ์ดหรือเทอร์มินัล ดังนั้นในทางปฏิบัติ ระยะการทำงานมักจะอยู่ภายใน 1 ซม.

ACR1252U เครื่องอ่านบัตร RFID ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14443

สินค้าของเราประเภท RFID และ NFC

พาร์ทเนอร์ผู้ผลิตสินค้า