พิมพ์บัตรพลาสติก แบบ Direct-to-Card กับ Retransfer ต่างกันอย่างไร?

พิมพ์บัตรพลาสติก

การพิมพ์บัตร PVC มีเทคโนโลยีที่สามารถแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทหลัก คือ Direct-to-Card Printing และ Retransfer Printing จากนั้นจะนำมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Direct-to-Card กับ Retransfer ในบทความนี้

Direct-to-Card Printing เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์บัตร PVC ที่ใช้เครื่องพิมพ์โดยตรงที่จะพิมพ์ภาพโดยตรงบนผิวบัตร PVC โดยตรง ผ่านฟิล์ม หรือที่เราเรียกว่า ริบบอน โดยใช้หัวพิมพ์ที่มีความร้อนผ่านริบบ้อนที่มีสีอยู่และพิมพ์ลงบนเนื้อบัตร วิธีการทำงานนี้จะทำให้มีความเร็วในการพิมพ์สูงและต้นทุนที่ต่ำกว่า Retransfer แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการ เช่น คุณภาพของภาพอาจจะไม่คมชัดเท่า Retransfer และความคมชัดอาจลดลงเมื่อพิมพ์บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ

Retransfer Printing เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์บัตร PVC ที่ใช้เครื่องพิมพ์แบบพิมพ์ย้ายสี โดยภาพจะถูกพิมพ์บนฟิล์มโดยเครื่องพิมพ์แล้วถูกย้ายไปยังผิวบัตร PVC โดยใช้ความร้อนและแรงดัน วิธีการทำงานนี้จะทำให้มีคุณภาพของภาพที่คมชัดและสีสันสมจริง แม้ว่า Retransfer จะมีต้นทุนที่สูงกว่า Direct-to-Card และความช้าในการพิมพ์

สำหรับการพิมพ์บัตร PVC นั้น การเลือกใช้เครื่องพิมพ์แบบ Direct-to-Card หรือ Retransfer จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยสรุปคือ

  • Direct-to-Card เหมาะสำหรับการพิมพ์บัตร PVC จำนวนมากที่ต้องการความเร็วและต้นทุนที่ต่ำ เนื่องจากมีกระบวนการการพิมพ์ที่ง่ายและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม คุณภาพของภาพพิมพ์อาจจะไม่สูงเท่ากับ Retransfer และมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการพิมพ์ได้มากกว่า Retransfer นิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ไม่ต้องการความละเอียดสูงมากนัก เช่น บัตรสมาชิก, บัตรพนักงาน เป็นต้น
  • Retransfer เหมาะสำหรับการพิมพ์บัตร PVC ที่ต้องการคุณภาพสูงและความคมชัดในภาพพิมพ์ การพิมพ์บน Retransfer จะมีกระบวนการการพิมพ์ที่ซับซ้อนกว่า Direct-to-Card และต้องใช้เทคโนโลยีการถ่ายโอนภาพในกระบวนการพิมพ์ ซึ่งทำให้มีคุณภาพการพิมพ์ที่สูงกว่า Direct-to-Card แต่มีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่า Direct-to-Card โดยงานที่ใช้วิธีการพิมพ์แบบ Retransfer ยกตัวอย่างเช่น บัตรประชาชน, บัตรเครดิต

ทาง บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องพิมพ์แบบ แบบ Direct to Card แบรนด์ HiTi รุ่น CS-200e ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์บัตร คุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานพิมพ์บัตรในทุกหน่วยงาน