ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Overview

Our Vision

Our Mission

บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด

จดทะเบียนนิติบุคคลในปี พ.ศ. 2539  เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องบันทึกเวลา (Time Attendance), เครื่องพิมพ์บัตรพีวีซี (ID Card Printer), เครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Finger Scan), เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card Reader), บัตร RFID, บัตร NFC ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู (Access Control) เป็นต้น โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย และให้บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากต่างประเทศ

โดยนโยบายของบริษัทมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานและพัฒนาองค์กรให้ทันยุคโลกาภิวัตน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง อีกทั้งยังมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในทุกด้าน ด้านการขาย ทีมงานพร้อมให้คำแนะนำสินค้า และโซลูชั่นต่าง ๆ  ด้านการบริการหลังการขาย ทีมงานคอยสนับสนุนเพื่อแนะนำการใช้งานการแก้ไขปัญหาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และทีมพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นหลัก  ทำให้บริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า และได้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องตลอดมา  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน, สถาบันการเงิน, ธนาคาร, สถานบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ด้วยระยะเวลาดำเนินการกว่า 25 ปี  ภายใต้คำขวัญ

The Best Quality & Service”

"เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ของผลผลิตทางธุรกิจ"

  • 1. เป็นบริษัทที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอันดับแรก
  • 2. เป็นบริษัทที่ลูกค้าให้ความยอมรับทั้งคุณภาพและบริการ
  • 3. เป็นบริษัทที่แปรเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ

ด้วยประสบการณ์การทำงานอันยาวนานที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 26 ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจาก กลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภท อาทิ เช่น หน่วยงานของรัฐ, ธนาคาร, สถานศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งเน้น และให้ความสำคัญด้านบริการโดยมีทีมงานที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ท่านมั่นใจในสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังการขาย

Time-Atendance
1

1996-1998

Time Attendance
Access Control
Barcode Reader
Magnetic Reader
Card Reader

Printer
2

2002-2007

ID Card Printer
Ribbon/Accessories
PVC/Member Card
Finger Scan
Mifare Reader
Proximity Reader

Mobile_Card_Reader
3

2013-2018

Smart Card Reader
RFID Card Reader
Mobile Mate Reader
Bluetooth Reader

Face
4

2020

Face Recognition
Face|Finger|Palm|Card Scan
Temperature Recognition

ทีมงานคุณภาพ

มั่นใจได้ในบริการ

ประสบการณ์ของทีมงานกว่า 25 ปี เชี่ยวชาญงานบริการ และซ่อมแซม สามารถให้คำปรึกษาการใช้งานสินค้าได้อย่างมืออาชีพ

งานบริการ
0%
การแก้ไขปัญหา
0%
ประสบการณ์ทีมช่าง
0%
about-us_map_bg
about-us_map_01
about-us_map_02
about-us_map_03
about-us_map_04
about-us_map_05
about-us_map_06
about-us_map_07
about-us_map_08