ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Warranty Information

การรับประกันสินค้า 📦

สินค้าแต่ละรุ่นอาจมีระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขที่แตกต่างกันโปรดดูเงื่อนไขการรับประกันในรายละเอียดของสินค้าแต่ละรุ่น
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี, ไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือคำแนะนำ, ทำตก, กระแทก, ดึง หรือจงใจทำให้เสียหาย
 • ความเสียหายจากเหตุภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า, น้ำท่วม และอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายจากสัตว์, แมลง, รา และอื่น ๆ
 • ความเสียหายจากความชื้น, ความร้อนจากภายนอก, ระบบไฟฟ้าผิดปกติ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอตามการใช้งาน เช่น รอยบุบ ขูดขีด แตก หัก ถลอก และการเสื่อมอายุ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการถอดประกอบ, การบัดกรี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า หรือซ่อมโดยผู้อื่น
 • การเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เช่น แบตเตอรี, หน้าสัมผัสของคอนเน็กเตอร์
 • มีร่องรอยการแก้ไขชื่อรุ่น, หมายเลข S/N ของสินค้า หรือสติกเกอร์การรับประกันบนสินค้า (Warranty) ฉีกขาดหรือสูญหาย
 • ไม่มีหลักฐานการซื้อ เช่นใบเสร็จรับเงิน หรือมี แต่ชื่อรุ่นหรือหมายเลข S/N ของสินค้าไม่ตรงกับตัวสินค้า
Shipping Issue

กรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง​ 🚚

สินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง

ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าทั้งหมด แต่ทางบริษัทจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ดีที่สุดในการติดต่อแก้ไขปัญหา

การรับสินค้าจากผู้จัดส่ง

ลูกค้าควรตรวจสอบสภาพกล่อง และเปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้า ต่อหน้าพนักงานผู้จัดส่งสินค้า ก่อนเซ็นชื่อรับสินค้า

หากพบสินค้าชำรุด

กล่องสินค้าชำรุด บุบ มีคราบเปื้อน ฉีกขาด แตก หัก เปียกน้ำ ชื้น มีรอยแกะ หรืออยู่ในสภาพที่ผิดปกติ แม้เพียงเล็กน้อย ขอให้ถ่ายรูปกล่อง และแจ้งพนักงานผู้จัดส่งสินค้านั้นทันที หากเป็นไปได้ควรจดบันทึกสภาพกล่องและสิ่งผิดปกติลงในเอกสารการรับสินค้าของผู้ให้บริการจัดส่ง ก่อนเซ็นชื่อรับสินค้า ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใด ๆ จากใครได้อีกเลย

กรณีลูกค้าให้ข้อมูลที่อยู่จัดส่งผิดพลาด

เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า หากสินค้าตีกลับมายังบริษัท ลูกค้าอาจต้องเสียค่าจัดส่งใหม่พร้อมค่าปรับที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการจัดส่ง

กรณีมีผู้อื่นรับสินค้าแทน

เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าและผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า

Warranty Check

ตรวจสอบการรับประกันด้วยสติ๊กเกอร์ NFC

 • การรับประกันสินค้า เริ่มนับในวันที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและเริ่มจัดส่งสินค้า
 • สามารถตรวจสอบการรับประกันสินค้า ผ่าน NFC Tag จะมีระบุข้อมูลของสินค้า และระยะเวลาการรับประกัน 
 • หาก NFC Tag เกิดความเสียหาย จากการใช้งานผิดประเภท ถือว่าประกันสินค้าสิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันสินค้าได้ ผ่าน แอพพลิเคชั่น NFC Tools สามารถอ่านได้ผ่านโทรศัพท์มือถือที่รอบรับระบบ NFC