เครื่องอ่านลายนิ้วมือ pfp8032

เครื่องอ่านลายนิ้วมือ PFP-8032

  เครื่องอ่านลายนิ้วมือ PFP-8032 เครื่องอ่านลายนิ้วมือ บันทึกเวลาการทำงาน...