เครื่องอ่าน บัตรประชาชน acr39u

เครื่องอ่านบัตรประชาชน ACR-39U

เครื่องอ่านบัตรประชาชน ACR-39U  เครื่องอ่านบัตรประชาชน ACR-39U เป็นเครื่องอ่านและเขียนข้อมูลบัตร Smart...