ไม่มีสินค้าในตะกร้า

บทสัมภาษณ์ ร.อ.ไกรษร ทองศีล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

สัมภาษณ์ลูกค้า

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ร.อ.ไกรษร ทองศีล ผตพ.กกพ.ศศท. ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เล่าความประทับใจที่มีต่อ บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด

“รู้สึกประทับใจทั้งในการแนะนำสินค้า การบริการระหว่างปฏิบัติงาน และบริการหลังการขายอย่างดี”

ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการ The Compete Technology ค่ะ

บทสัมภาษณ์ พระโสภณวิชญ์ ภูริปญฺโญ มจร. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

สัมภาษณ์ลูกค้า

มจร. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

พระโสภณวิชญ์ ภูริปญฺโญ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม ต่อความประทับใจที่มีให้กับ บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด

“เป็นบริษัที่ดี และสมกับที่หามานาน”

ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการ The Compete Technology ค่ะ

บทสัมภาษณ์ คุณมงคล ยิ้มประสพชัย บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

สัมภาษณ์ลูกค้า

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

คุณมงคล ยิ้มประสพชัย ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ความประทับใจที่มีให้กับ บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด “เชื่อมั่นได้ในผลิตภัณฑ์คุณภาพ รวมทั้งบริการหลังการขาย” ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการ The Compete Technology ค่ะ