12 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ บัตรประชาชน

12 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ บัตรประชาชน 1. การทำบัตรครั้งแรกและในกรณีที่ต่ออายุบัตรเดิม...