Ethernet Module สำหรับเชื่อมต่อกับระบบ Network ฐานข้อมูล

อุปกรณ์เสริม สำหรับ เครื่องพิมพ์บัตร HiTi CS-200e

  • ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Network ฐานข้อมูลโดยตรงจากเครื่องพิมพ์บัตร
  • ช่วยเพิ่มสะดวกในการพิมพ์

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , , , ,

รายละเอียด

Ethernet Module สำหรับเชื่อมต่อกับระบบ Network ฐานข้อมูล

อุปกรณ์เสริมสำหรับ เครื่องพิมพ์บัตร HiTi CS-200e

  • ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Network ฐานข้อมูลโดยตรงจากเครื่องพิมพ์บัตร
  • ช่วยเพิ่มสะดวกในการพิมพ์