ACR40U (Standard) เครื่องอ่านบัตรประชาชน USB Smart Card Reader

ACR40U เครื่องอ่านบัตรประชาชน ใช้สำหรับอ่านบัตรชิปและบัตรสมาร์ทการ์ดต่างๆ ตามมาตรฐานกระทรวง ICT และกรมการปกครอง

  • รองรับสมาร์ทการ์ดมาตรฐาน ISO 7816 class A, B, C
  • อ่านบัตรประชาชน Smart Card ความเร็วในการอ่าน/เขียน ข้อมูล 600 Kbps
  • เชื่อมต่อผ่าน CCID (Chip Card Interface Device) USB Type-A, USB Type-C
  • ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตสากลทั่วโลก UL 62368, CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, EMV Level 1 (Contact)
  • นิยมใช้งานในหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, สถานพยาบาล รวมถึงบริษัทเอกชน สามารถนำไปใช้งานกับโปรแกรมของหน่วยงานได้ทันที

Techinical Specification