โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน บน โทรศัพท์มือถือ Android

ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel, Words และรูปภาพ
  • รองรับการใช้งานกับระบบ Android
  • รองรับการใช้งานกับเครื่องอ่านบัตร ACS
  • ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
  • ส่งออกข้อมูลหน้าบัตรประชาชน