เครื่องอ่านบัตรที่มีการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว