เครื่องอ่าน NFC จากแบรนด์ ACS เป็นเครื่องอ่านและเขียน RFID/NFC ที่มีความเชี่ยวชาญและคุณภาพสูงในด้านเทคโนโลยีการเขียน RFID/NFC และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล รองรับการอ่าน NTAG ทุกชนิด