เครื่องบันทึกเวลา bf-875M

เครื่องบันทึกเวลา BF-875M (Mifare)

  BF-875M Time & Access Controller เครื่องควบคุมการเปิดประตูด้วยบัตร RFID (Mifare) หรือการกดรหัส (Password) สามารถบันทึกเวลา เข้า-ออก...
เครื่องบันทึกเวลา bf-830M

เครื่องบันทึกเวลา BF-830M (Mifare)

  BF-830M Access Controller เครื่องควบคุมประตูด้วยบัตร RFID และการกดรหัส (Password) สามารถบันทึกเวลาการ เข้า-ออก และกำหนด Time...
เครื่องบันทึกเวลาบาร์โค้ด

TR-4030 เครื่องบันทึกเวลาบาร์โค้ด

  เครื่องบันทึกเวลาพนักงานด้วยบัตรบาร์โค้ด (Barcode) TR-4030 เครื่องบันทึกเวลาบาร์โค้ด เก็บข้อมูลได้สูงสุด...

เครื่องควบคุมประตู และบันทึกเวลา PP-6750

  PP-6750 เครื่องควบคุมประตู และบันทึกเวลา เครื่องควบคุมประตู และบันทึกเวลา...
เครื่องควบคุม ประตู

เครื่องควบคุม ประตู PP-87

  เครื่องควบคุม ประตู PP-87 เครื่องควบคุม ประตู โดยระบบการทาบบัตร (RFID) และกดรหัส (Password) ในเครื่องเดียวกัน...
เครื่องบันทึกเวลางาน bf-830E

เครื่องบันทึกเวลางาน BF-830E (Proximity Card)

  เครื่องบันทึกเวลางาน BF-830E เครื่องบันทึกเวลางาน และควบคุมประตูด้วยบัตร Proximity และ การกดรหัส...