ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Category: CSR

บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด มอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 : 

คุณภาสกร อรรถสิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
“ภายใต้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ปีที่ 10” มอบ
ให้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ, ชุด PPE, เครื่องอ่านบัตรประชาชน และเครื่องพิมพ์บัตรพีวีซี พร้อมอุปกรณ์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ส่งมอบโดย คุณดวงฤดี กิจสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบโดย คุณโศภิษฐ์ ปรัชญนันทน์ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบแทน ศาสตรจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

มอบสิ่งดีๆ เริ่มต้นด้วยหัวใจ
ส่งต่อความห่วงใยด้วยกิจกรรม