ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Category: CSR

บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด ขอขอบคุณลูกค้า พร้อมมอบของขวัญเนื่องในวันปีใหม่

New Year 2022

มอบของขวัญลูกค้าเนื่องในวันปีใหม่

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ เราชาว The Compete ขอส่งความปรารถนาดีไปยังทุกท่าน ขอให้ประสบแต่ความโชคดี เป็นปีที่ราบรื่น มีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง
The Compete ขอสัญญาเราจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์แด่ทุกท่าน ทุกองค์กรได้เลือกใช้งานตามความต้องการ

บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด มอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 : 

คุณภาสกร อรรถสิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
“ภายใต้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ปีที่ 10” มอบ
ให้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ, ชุด PPE, เครื่องอ่านบัตรประชาชน และเครื่องพิมพ์บัตรพีวีซี พร้อมอุปกรณ์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ส่งมอบโดย คุณดวงฤดี กิจสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบโดย คุณโศภิษฐ์ ปรัชญนันทน์ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบแทน ศาสตรจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

มอบสิ่งดีๆ เริ่มต้นด้วยหัวใจ
ส่งต่อความห่วงใยด้วยกิจกรรม