โปรแกรมอ่านหน้าบัตรประชาชน

Thai ID Card
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน Compete Thai ID

โปรแกรมอ่านหน้าบัตรประชาชน (Version. PC / Notebook) เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสามารถอ่านและแยกแยะข้อมูลที่อยู่บนหน้าบัตรประชาชนได้ 

โปรแกรมดังกล่าวมักถูกนำมาใช้ในการยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบข้อมูลในสถานที่ต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ สนามบิน โรงเรียน โรงพยาบาล เขตการค้า และองค์กรต่างๆ โดยทั่วไปโปรแกรมจะสามารถอ่านและถอดรหัสข้อมูลพื้นฐานจากบัตรประชาชนได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วันเกิด เป็นต้น รวมถึงรูปภาพเจ้าของบัตร ที่อยู่ในบัตรประชาชนด้วย

โปรแกรมนี้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่น Computer Vision, Machine Learning, และ Deep Learning เพื่อรู้จำและจำแนกข้อมูลในหน้าบัตรประชาชน และให้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วแม่นยำ