ACR1581U เครื่องอ่านบัตร MIFARE & Smart Card (2 in 1)

ACR1581U DualBoost III เครื่องอ่านและเขียนบัตรสมาร์ทการ์ด All-In-One คุ้มค่าในการใช้งาน รองรับบัตร RFID และ Smart Card ในเครื่องเดียวกัน เหมาะกับงานธนาคาร E-Commerce ประกันชีวิต หน่วยงานราชการต่าง ๆ

  • เชื่อมต่อผ่าน USB
  • ใช้งานได้กับบัตร RFID ประเภท Mifare 13.56 MHz
  • ใช้งานได้กับบัตร Smart Card บัตรชิปการ์ด
  • พร้อมไฟ LED ระบุสถานะการใช้งาน
  • มี SAM Slot เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานขั้นสูงสุด
  • สามารถใช้ร่วมกับระบบสมาชิก ศูนย์อาหาร ร้านค้า โรงพยาบาล สโมสร

Techinical Specification