เครื่องอ่านบัตร RFID MIFARE คลื่นความถี่ 13.56 MHz มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น มีทั้งแบบที่สามารถใช้งานได้ทันที (Plug&Play) หรือเลือกการใช้งานเชื่อมต่อผ่านระบบ Bluetooth ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน สินค้าแบรนด์ ACS มาตรฐานสินค้าระดับสากล มั่นใจ้ได้ในคุณภาพ