เครื่องอ่านบัตรประชาชน สมาร์ทการ์ด หรือ Smart Card Reader เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการ อ่านบัตรสมาร์ทการ์ด อ่านบัตรประชาชน ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในทุกหน่วยงานในประเทศไทย โดย เครื่องเสียบบัตรประชาชน ที่ทาง The Compete Technology จัดจำหน่าย มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรุ่นด้วยกัน โดยทุกรุ่น ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO7816 ตรงตามมาตรฐานการใช้งานของ กรมการปกครอง

อ่านข้อมูลบัตรประชาชน ด้วยโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน Compete Thai ID ใช้งานบน Windows สามารถส่งออกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ Excel และไฟล์ภาพ JPG