ไม่มีสินค้าในตะกร้า

work with us

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง ธุรการบัญชี (Accounting Admin)

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
 • งานจัดซื้อ (ภายในประเทศและต่างประเทศ)
 • ออกเอกสารใบกำกับภาษี
 • ระบบสต็อกสินค้า สินค้าเข้าและออก
 • ติดตามการชำระหนี้
 • บันทึกการชำระหนี้
 • ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลงานสำนักงานและงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification)
 • จบสาขาการบัญชี, การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีทักษะการใช้ MS Office ในระดับดี
 • สามารถประสานงานและทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทนแรงกดดันได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน คลิ๊ก

ตำแหน่ง คอนเทนต์ครีเอทีฟ (Content Creative)

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
 • วางแผนสร้างคอนเทนต์ โปรโมตสินค้า เพื่อดึงดูดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย Social Media Platform เช่น Facebook, YouTube และ LINE และช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบภาพกราฟิกให้เหมาะกับช่องทางออนไลน์ เข้าใจ Layout และไซต์ของแต่ละช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งคุม Concept Design, Mood and Tone ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำรูปประกอบกับคอนเทนต์ได้
 • สามารถคิดและสร้างผลงานใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification)
 • จบสาขาสื่อดิจิทัล, นิเทศศาสตร์ดิจิทัล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro, After Effect, Photoshop ได้
 • สามารถประสานงานและทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะการถ่ายรูป แต่งรูป และตัดต่องานได้หลากหลาย
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและผลิตวีดีโอคอนเทนท์
 • สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถทนแรงกดดันได้
สมัครงาน คลิ๊ก

ตำแหน่ง ไอทีซัพพอร์ต (IT Support)

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
 • ดูแลระบบ Network ภายในบริษัท
 • ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา Hardware, Software, Network
 • บำรุงรักษา Hardware และ Software ของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบริษัท เช่น Notebook, PC, Printer, Program ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้
 • ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Internet และระบบ Security
 • สามารถซ่อม Notebook, Printer, Monitor ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับกราฟิกได้
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification)
 • จบการศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เพศชาย
 • มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
 • มีทักษะการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระบบ Network และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยในระดับดี
 • ชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และหาสิ่งใหม่ๆ พัฒนาระบบอยู่เสมอ
สมัครงาน คลิ๊ก