ไม่มีสินค้าในตะกร้า

แนะนำการแก้ไขปัญหา Error ของเครื่องพิมพ์บัตร Hiti CS-200e

เครื่องพิมพ์บัตร Hiti ขึ้น Error 
“Card Out” แก้ไขอย่างไร?
เครื่องพิมพ์บัตร Hiti ขึ้น Error 
“Card Jam” แก้ไขอย่างไร?
เครื่องพิมพ์บัตร Hiti ขึ้น Error 
“Ribbon Out” แก้ไขอย่างไร?
 
เครื่องพิมพ์บัตร Hiti ขึ้น Error 
“Ribbon Mismatch” แก้ไขอย่างไร?
เครื่องพิมพ์บัตร Hiti ขึ้น Error 
“Ribbon Missing” แก้ไขอย่างไร?
เครื่องพิมพ์บัตร Hiti ขึ้น Error 
“RBN Search Fail” แก้ไขอย่างไร?

แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา เครื่องพิมพ์บัตร Hiti CS-200e

แนะนำอุปกรณ์ และ วิธีการใส่ริบบอน
เครื่องพิมพ์บัตร “HiTi CS-200e”
การใช้งานโปรแกรมพิมพ์บัตร 
“Card Desiree CS”
วิธีการ “Add Database”
โดยใช้โปรแกรม Card Desiree CS

เครื่องพิมพ์บัตร HiTi CS-200e
“ริบบอนขาด…ทำอย่างไร”
วิธีตั้งค่า “Sensor” เครื่องพิมพ์บัตร
และ “ตรวจสอบสถานะ Ribbon”
วิธีทำความสะอาดเครื่องพิมพ์บัตร
“HiTi CS-200e”