เครื่องบันทึกเวลาบาร์โค้ด

TR-4030 เครื่องบันทึกเวลาบาร์โค้ด

  เครื่องบันทึกเวลาพนักงานด้วยบัตรบาร์โค้ด (Barcode) TR-4030 เครื่องบันทึกเวลาบาร์โค้ด เก็บข้อมูลได้สูงสุด...