ACR-35 เครื่องอ่านบัตร NFC บัตรแถบแม่เหล็ก ผ่านโทรศัพท์มือถือ

  ACR-35  NFC MobileMate เครื่องอ่านบัตร เทคโนโลยีการอ่านบัตร NFC แบบไร้สาย และ บัตรแถบแม่เหล็กได้ในเครื่องเดียว...
เครื่องอ่านบัตร NFC acr122s

ACR-122S เครื่องอ่านบัตร NFC

  ACR-122S เครื่องอ่านบัตร NFC เครื่องอ่านบัตร NFC ด้วยคลื่นความถี่ 13.56 MHz รองรับมาตราฐานบัตร NFC ทั้ง 4 ประเภท...

ACR-1222L เครื่องอ่านบัตรNFC แบบทาบบัตร พร้อมหน้าจอ LCD

ACR-1222L เครื่องอ่านบัตรNFC เครื่องอ่านบัตรNFC พร้อมหน้าจอ LCD ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ...

ACR-1252U เครื่องอ่าน และ เขียนบัตร NFC

  ACR-1252U เครื่องอ่าน และ เขียนบัตร NFC เป็นเครื่องอ่าน และ เขียนบัตร NFC แบบทาบ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์...
acr-122u เครื่องอ่านบัตร NFC

ACR-122U เครื่องอ่านบัตร NFC

  ACR-122U ACR-122U เครื่องอ่านและเขียนข้อมูลลงบัตร RFID ด้วยคลื่นความถี่ 13.56 MHz รองรับมาตราฐานบัตร NFC ทั้ง 4 ประเภท...