12 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ บัตรประชาชน

12 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ บัตรประชาชน 1. การทำบัตรครั้งแรกและในกรณีที่ต่ออายุบัตรเดิม...
เครื่องอ่าน บัตรประชาชน acr39u

เครื่องอ่านบัตรประชาชน ACR-39U

เครื่องอ่านบัตรประชาชน ACR-39U  เครื่องอ่านบัตรประชาชน ACR-39U เป็นเครื่องอ่านและเขียนข้อมูลบัตร Smart...