fbpx
เปลี่ยน Power Supply
22/07/2020
เปลี่ยน Power Supply
เปลี่ยน Power Supply

เปลี่ยน Power Supply BF-630

ทีมช่าง The Compete Technology ทำการเข้า เปลี่ยน Power Supply ให้กับ บริษัท พิกุลทอง พลาสติก จำกัด ซึ่งของเดิมเสื่อมสภาพตามการใช้งานค่ะ โดยลูกค้าใช้งาน Power Supply กับ เครื่อบันทึกเวลางาน รุ่น BF-630 ซึ่งตัวเครื่องยังสามารถใช้งานได้ปกติค่ะ

X