บัตรแถบแม่เหล็ก ความหนา 0.8 มิลลิเมตร

บัตรพลาสติก PVC สีขาว ใช้กับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก พร้อมเทปแม่เหล็กสีดำ สำหรับเก็บข้อมูล ขนาด 3 track

Post Author: admin