ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ไขปริศนา แถบตัวเลข/ตัวอักษร ใน Passport นั้น หมายถึงอะไรบ้าง?