เครื่องอ่านบัตร NFC acr122s

ACR-122S เครื่องอ่านบัตร NFC

  ACR-122S เครื่องอ่านบัตร NFC เครื่องอ่านบัตร NFC ด้วยคลื่นความถี่ 13.56 MHz รองรับมาตราฐานบัตร NFC ทั้ง 4 ประเภท...

ACR-1222L เครื่องอ่านบัตรNFC แบบทาบบัตร พร้อมหน้าจอ LCD

ACR-1222L เครื่องอ่านบัตรNFC เครื่องอ่านบัตรNFC พร้อมหน้าจอ LCD ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ...

ACR-1252U เครื่องอ่าน และ เขียนบัตร NFC

  ACR-1252U เครื่องอ่าน และ เขียนบัตร NFC เป็นเครื่องอ่าน และ เขียนบัตร NFC แบบทาบ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์...
เครื่องอ่านบัตร Mifare

ACR-1281U-S1 เครื่องอ่านบัตร Mifare และ สมาร์ทการ์ด แบบ 2in1

  ACR-1281U-C1 DualBoot II Reader เครื่องอ่านบัตร Mifare และ สมาร์ทการ์ด แบบ 2 in 1 ในเครื่องเดียว ให้ความยืดหยุ่น...
อ่านบัตรMifare acr1281u-c8

ACR-1281U-C8 เครื่อง อ่านบัตรMifare

    ACR-1281U-C8 Mifare Reader เครื่อง อ่านบัตรMifare ด้วยคลื่นความถี่ 13.56 MHz รองรับมาตราฐานบัตร Mifare 14443 Type A &...
acr-122u เครื่องอ่านบัตร NFC

ACR-122U เครื่องอ่านบัตร NFC

  ACR-122U ACR-122U เครื่องอ่านและเขียนข้อมูลลงบัตร RFID ด้วยคลื่นความถี่ 13.56 MHz รองรับมาตราฐานบัตร NFC ทั้ง 4 ประเภท...