ริบบอนดำ KO สำหรับ CS-310/320

ริบบอนดำ Resin K สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร
รุ่น CS-310/320 พิมพ์ได้ 1,000 ใบ / ม้วน

Post Author: admin