fbpx
 

เงื่อนไขสัญญาบริการ และรับประกันการซ่อมรายปี

 

       1. บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด ยินดีรับประกันการซ่อมและบริการตรวจเช็คสินค้าของบริษัทฯ โดยเป็นสัญญาจ่ายเหมารายปีในขอบเขตทั่วประเทศ แต่จะมีรายละเอียดแตกต่างขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้งของสินค้า ประเภทของสินค้าและจำนวนของสินค้า

 • 1.1 สถานที่ติดตั้งของสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล (ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) เนื่องจากอยู่ในเขตบริการของบริษัทฯ จึงเป็นอัตราเดียวกันทั้งหมด
 • 1.2 สถานที่ติดตั้งของสินค้าที่อยู่ นอกเหนือเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลที่กล่าวมาแล้ว คิดค่าบริการตามระยะทางของแต่ละจังหวัด
 • 1.3 การรับประกันการซ่อม จะยกเว้นการรับประกันอะไหล่ที่มีการเสื่อมสภาพตามจำนวนการใช้งาน เช่น แบตเตอรี่, หัวอ่านแถบแม่เหล็ก, หัวพิมพ์ เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีปัจจัยในการเสื่อมสภาพหลายประการ

       2. หลักในการบริการสินค้าที่ติดตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางบริษัทฯ จะส่งช่างไปตรวจเช็คสภาพและการทำงานของเครื่อง 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือทุก 4 เดือน ไม่ว่าเครื่องจะเสียหรือไม่ก็ตาม

       3. การบริการสำหรับงานซ่อม เมื่อได้รับแจ้งเครื่องเสียจากลูกค้า ทางบริษัทฯ จะรีบดำเนินการซ่อมโดยเร็ว โดยกำหนดหลักการ ดังต่อไปนี้

 • 3.1 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ถ้าได้รับแจ้งเครื่องเสียจะรีบดำเนินไปถึงสถานที่ติดตั้งโดยเร็ว
 • 3.2 นอกเขตกรุงเทพฯ ถ้าได้รับแจ้งเครื่องเสียจะรีบดำเนินการไปถึงสถานที่ติดตั้งภายในระยะ เวลา 1-2 วัน และในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทฯ มีเครื่องสำรองให้ใช้งานทันที
 • 3.3 หากสินค้ามีปัญหา ลูกค้าจะต้องแจ้งในวันและเวลาทำการ
  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
  • วันเสาร์ เวลา 08.30-15.30 น.

       4. การรับประกันการซ่อมสินค้าจะไม่คุ้มครองในกรณีที่เกิดจากสาเหตุดังนี้

 • 4.1 เกิดการใช้สินค้าผิดประเภท การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ การขนส่ง
 • 4.2 เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย วาตะภัย ไฟฟ้าลัดวงจรจากภายนอก ฟ้าผ่า หรือเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ซึ่งไม่ใช่คุณภาพของสินค้า
 

กรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง

 
 • เมื่อสินค้าถูกส่งมอบให้กับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า (เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)) ไปแล้ว ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าทั้งหมด
 • ในการรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่ง ลูกค้าควรตรวจสอบสภาพกล่อง และเปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้า ต่อหน้าพนักงานผู้จัดส่งสินค้า ก่อนเซ็นชื่อรับสินค้า
 • หากพบว่าสินค้า หรือ กล่องสินค้าชำรุด บุบ มีคราบเปื้อน ฉีกขาด แตก หัก เปียกน้ำ ชื้น มีรอยแกะ หรืออยู่ในสภาพที่ผิดปกติ แม้เพียงเล็กน้อย ขอให้ถ่ายรูปกล่อง และแจ้งพนักงานผู้จัดส่งสินค้านั้นทันที หากเป็นไปได้ควรจดบันทึกสภาพกล่องและสิ่งผิดปกติลงในเอกสารการรับสินค้าของผู้ให้บริการจัดส่ง ก่อนเซ็นชื่อรับสินค้า ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใด ๆ จากใครได้อีกเลย
 • กรณีเกิดความเสียหายจากการขนส่ง จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการจัดส่ง แต่ทางบริษัทจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ดีที่สุดในการติดต่อแก้ไขปัญหาิ
 • กรณีลูกค้าให้ข้อมูลที่อยู่จัดส่งผิดพลาด เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า หากสินค้าตีกลับมายังบริษัท ลูกค้าอาจต้องเสียค่าจัดส่งใหม่พร้อมค่าปรับที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการจัดส่งุ
 • กรณีมีผู้อื่นรับสินค้าแทน เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าและผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า
 
X