บริการหลังการขาย

เงื่อนไขสัญญาบริการ และรับประกันการซ่อมรายปี

 

1. บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด ยินดีรับประกันการซ่อมและบริการตรวจเช็คสินค้าของบริษัทฯ โดยเป็นสัญญาจ่ายเหมารายปีในขอบเขตทั่วประเทศ แต่จะมีรายละเอียดแตกต่างขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้งของสินค้า ประเภทของสินค้าและจำนวนของสินค้า

 • 1.1 สถานที่ติดตั้งของสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล (ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) เนื่องจากอยู่ในเขตบริการของบริษัทฯ จึงเป็นอัตราเดียวกันทั้งหมด
 • 1.2 สถานที่ติดตั้งของสินค้าที่อยู่ นอกเหนือเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลที่กล่าวมาแล้ว คิดค่าบริการตามระยะทางของแต่ละจังหวัด
 • 1.3 การรับประกันการซ่อม จะยกเว้นการรับประกันอะไหล่ที่มีการเสื่อมสภาพตามจำนวนการใช้งาน เช่น แบตเตอรี่, หัวอ่านแถบแม่เหล็ก, หัวพิมพ์ เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีปัจจัยในการเสื่อมสภาพหลายประการ

2. หลักในการบริการสินค้าที่ติดตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางบริษัทฯ จะส่งช่างไปตรวจเช็คสภาพและการทำงานของเครื่อง 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือทุก 4 เดือน ไม่ว่าเครื่องจะเสียหรือไม่ก็ตาม       

3. การบริการสำหรับงานซ่อม เมื่อได้รับแจ้งเครื่องเสียจากลูกค้า ทางบริษัทฯ จะรีบดำเนินการซ่อมโดยเร็ว โดยกำหนดหลักการ ดังต่อไปนี้

 • 3.1 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ถ้าได้รับแจ้งเครื่องเสียจะรีบดำเนินไปถึงสถานที่ติดตั้งโดยเร็ว
 • 3.2 นอกเขตกรุงเทพฯ ถ้าได้รับแจ้งเครื่องเสียจะรีบดำเนินการไปถึงสถานที่ติดตั้งภายในระยะ เวลา 1-2 วัน และในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทฯ มีเครื่องสำรองให้ใช้งานทันที
 • 3.3 หากสินค้ามีปัญหา ลูกค้าจะต้องแจ้งในวันและเวลาทำการ
  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
  • วันเสาร์ เวลา 08.30-15.30 น.

4. การรับประกันการซ่อมสินค้าจะไม่คุ้มครองในกรณีที่เกิดจากสาเหตุดังนี้

 • 4.1 เกิดการใช้สินค้าผิดประเภท การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ การขนส่ง
 • 4.2 เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย วาตะภัย ไฟฟ้าลัดวงจรจากภายนอก ฟ้าผ่า หรือเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ซึ่งไม่ใช่คุณภาพของสินค้า