USB คืออะไร?

USB คืออะไร?

USB (อ่านว่า ยูเอสบี) ย่อมาจาก Universal Serial Bus ซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานของบัสการสื่อสารแบบอนุกรม เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้กับคอมพิวเตอร์ แต่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์อื่น เช่น เซตทอปบอกซ์ (set-top boxes), เครื่องเล่นเกม (game consoles) และพีดีเอ (PDAs)

USB ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 และเริ่มมีการนำออกมาใช้ในเชิงพานิชย์ตั้งแต่รุ่น USB 1.1 ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีความเร็วสูงขึ้น โดยเปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็น USB 2.0 และ 3.0 ตามลำดับ โดยความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้นดังนี้

USB 1.1 มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 12 Mbps
USB 2.0 มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 480 Mbps สูงกว่า USB 1.1 40 เท่า
USB 3.0 มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล5 Gbps สูงกว่า USB 2.0 10 เท่า

คุณสมบัติของ USB มีดังนี้

  • ลดข้อจำกัดของอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยมากขึ้นถึง 127 อุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว
  • Hot Pug สนับสนุนการต่อ, ถอดออก และ เซต อุปกรณ์ที่ติดต่ออยู่โดยไม่จำเป็นต้อง boot เครื่องใหม่
  • สามารถจ่ายไฟฟ้าขนาด 5 Volt ให้แก่อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับ USB
  • มี MODE การทำงานแบบ Suspend เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน
  • สามารถกำหนดค่าตำแหน่งแอดเดรสของ อุปกรณ์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ
  • USB มีคอนเนคเตอร์ที่เป็นแบบเฉพาะ ทำให้ช่วยป้องกันความผิดพลาดในเรื่องของการต่ออุปกรณ์ผิดประเภท

โดย ผลิตภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรประชาชน ของเราที่วางจำหน่ายอยู่นั้น ก็มีการนำเทคโนโลยี USB มาใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อส่งผ่านข้อมูลด้วยเช่น

Post Author: admin