RFID คืออะไร?

RFID คืออะไร

RFID คืออะไร ?

RFID ย่อมาจากคำว่า Radio Frequency Identification แปลตรงๆเลยก็คือ การระบุเอกลักษณ์ ด้วยคลื่นวิทยุ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีนี้ในชีวิตประจำวันมากมาย เช่น การอ่านข้อมูลในบัตร ด้วยระบบ RFID ถูกพัฒนามาเมื่อปี ค.ศ. 1945 โดย Leon Theremin โดยใช้เป็นอุปกรณ์ดักจับสัญญาณ ซึ่งการใช้งานจะไม่เหมือนกับการใช้ RFID ในปัจจุบัน ข้อมูลที่เก็บไว้ในการรับส่งสัญญาณของระบบ RFID นั้น จะเรียกว่า Tag อุปกรณ์ในเราใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ใช้ระบบ RFID เช่น ระบบคีย์การ์ดแตะบัตรเปิดประตู, เหรียญกลมๆสีดำที่ใช้ใน MRT เป็นต้น

แท๊ก (Tag) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของวัตถุที่ถูกส่งมาตามคลื่นวิทยุ โดยแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

RFID คืออะไร

1. Passive Tag
แท๊กชนิดนี้ทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอก เพราะภายในบัตรมีวงจรกำเนิดไฟฟ้าไว้แล้ว อ่านข้อมูลได้ในระยะสั้นๆ Tag ชนิดนี้จะมีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา

RFID คืออะไร

2. Active Tag
แท๊กชนิดนี้ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟภายนอก จึงจะสามารถทำงานได้ ระยะการอ่านข้อมูลจะไกลกว่าแบบ Passive Tag แต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าด้วยเช่นกัน ในรูปจะเป็นสินค้า เครื่องอ่านบัตร RFID รุ่น ACR-1252U เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง USB

Post Author: admin