12 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ บัตรประชาชน

เครื่องอ่านบัตรประชาชน

12 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ บัตรประชาชน

1. การทำบัตรครั้งแรกและในกรณีที่ต่ออายุบัตรเดิม ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

2. ในกรณีที่เสียค่าธรรมเนียมทำ บัตรประชาชน ได้แก่ บัตรหาย, บัตรถูกทำลาย, บัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ, เปลี่ยนชื่อ และ/หรือเปลี่ยน่นามสกุลใหม่ ซึ่งต้องเสียฉบับละ 20 บาท

3. ผู้ที่มีอายุเกิน 70 ปี จะขอมีบัตรประชาชนต่อไป หรือไม่มีก็ได้ เพราะตามกฎหมายระบุไว้ว่า ผู้ที่มีอายุ 15 ถึง 70 ปีเท่านั้นที่ต้องมีบัตรประชาชน

4. หากต้องการต่ออายุบัตรประชาชนใหม่ จะต่อก่อนวันหมดอายุก็ได้ (ภายใน 60 วันก่อนวันหมดอายุที่ระบุในบัตร)

5. หรือถ้าสะดวกต่อหลังวันหมดอายุ ก็กำหนดให้ยื่นเรื่องภายใน 60 วันเช่นกัน (หากเลยกำหนด จะถูกปรับ 200 บาท)

6. เลขบัตรประชาชนของเรายังสามารถดูดวงได้ด้วย! ทั้งนี้ก็ขึ้นกับแต่ละตำรา แต่ละเจ้า บางแหล่งก็บอกว่าให้นำเลขทั้ง 13 ตัวมาบวกกันจนเหลือหลักเดียว บางแหล่งก็บอกว่าให้นำเลข 3 ตัวท้ายมาทำนาย บางแหล่งก็บอกว่าทายจากเลข 2 ตัวท้ายก็บ่งบอกได้แล้ว ส่วนคำทำนายจะเป็นอย่างไร แบบไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน ก็ลองเสิร์ชหาเล่นกันได้ในเน็ต

7. แค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้แล้ว

8. การติดต่อรับการรักษาพยาบาลใน รพ.รัฐ ก็ยื่นแค่บัตรประชาชนใบเดียวเช่นกัน

9. ชิปสีทองที่มีในบัตรประชาชน มีไว้เพื่อดึงข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์สำหรับธุรกรรมต่าง ๆ เช่น หากไปติดต่อ รพ. เจ้าหน้าที่ก็จะเสียบบัตรสแกนข้อมูลจากชิปได้เลยว่าเราเป็นใคร (เดี๋ยวนี้จึงไม่มีบัตรทองให้พกหลายใบวุ่นวายกันอีกแล้ว) หากไปติดต่อธนาคารบางแห่ง เจ้าหน้าที่ก็จะเสียบบัตรประชาชนของเราเพื่อดูข้อมูลส่วนตัวและยอดเงินบัญชีในระบบเช่นกัน

10. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยปี 2556 การถ่ายสำเนาบัตรประชาชนที่ถูกต้องคือ ‘ถ่ายเพียงด้านหน้าด้านเดียว’แต่เนื่องจากยังไม่มีใครทราบประกาศนี้แพร่หลายมาก การถ่ายทั้งด้านหน้า-ด้านหลัง จึงยังเป็นที่นิยมสำหรับธุรกรรมทั่วไป

11. การเซ็นเอกสารเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ที่ถูกต้อง ควรเซ็นอย่างชัดเจนว่า ‘เพื่อวัตถุประสงค์ใด’ เช่น หากต้องการนำสำเนาไปประกอบการรับเงินเดือน ควรเซ็นให้ชัดเจนไปเลยว่า “สำเนาถูกต้อง ถ่ายจากต้นฉบับจริง ใช้เพื่อประกอบการรับเงินเดือนบริษัท xxx” แล้วลงชื่ออีกที

12. ควรเลือกเซ็นด้วยปากกาสีดำแทนสีน้ำเงิน เพราะเครื่องถ่ายเอกสารบางรุ่นสามารถดึงสีหมึกน้ำเงินให้เหลือแต่ข้อมูลบัตรประชาชนเปล่า ๆ ได้

 

ที่มา : https://www.jeeb.me

Post Author: admin