ไม่มีสินค้าในตะกร้า

บทสัมภาษณ์ อ.วีระ สินสมุทร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว