fbpx
เครื่องพิมพ์บัตร
26/06/2020

ความแตกต่าง ระหว่าง เครื่องพิมพ์บัตร Thermal Transfer & Direct Thermal

ขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันของการพิมพ์ทั้ง 2 แบบ

วิธีการพิมพ์ทั้งสองแบบนี้เหมือนกัน คือ ต้องการหัวพิมพ์แบบใช้ความร้อน ในการทำงาน โดยใช้ความร้อนเพื่อให้เกิดการพิมพ์ภาพลงบนผิววัสดุที่ต้องการ
โดยหลักการนี้ก็สามารถแบ่งวิธีการพิมพ์ออกได้เป็นสองแบบ คือ Direct Transfer และ Thermal Transfer ซึ่งมีวิธีการพิมพ์ที่แตกต่างกัน

วิธีการพิมพ์แบบ Thermal Transfer ทำงานอย่างไร?

การพิมพ์แบบ Thermal Transfer

การทำงานแบบ Thermal Transfer เป็นเทคโนโลยีส่งผ่านความร้อนไปยังแผ่นฟิล์มหมึก ริบบอน (Ribbon) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการพิมพ์ โดยหัวพิมพ์จะใช้ความร้อนทาบลงบนริบบอนที่มีหมึกพิมพ์อยู่บนนั้น จากนั้นทาบลงไปบนวัสดุที่ต้องการพิมพ์ หมึกที่อยู่บนริบบอน จะเกิดการละลายและย้ายลงไปติดบนวัสดุที่พิมพ์ โดยวิธีนี้จะช่วยถนอมหัวพิมพ์กว่าวิธี Direct Thermal ซึ่งหัวพิมพ์ไม่ต้องไปสัมผัสวัสดุโดยตรง อีกทั้งยังสามารถพิมพ์ได้หลากสีซึ่งต่างจาก Direct Thermal ที่สามารถพิมพ์ได้เฉพาะสีดำเท่านั้น อีกทั้งภาพที่พิมพ์ สามารถทนทานต่อรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการพิมพ์ที่ต้องการภาพสีที่มีความคมชัดสูง และต้องการคงทนในการใช้งาน เช่น บัตรพนักงาน, บัตรสมาชิก, บัตรนักเรียน

เครื่องพิมพ์บัตร HiTi CS-200e
เครื่องพิมพ์บัตร HiTi CS-200e

โดยเครื่องพิมพ์บัตรที่ The Compete Technology จำหน่ายอยู่ นั่นก็คือ เครื่องพิมพ์บัตร HiTi รุ่น CS-200e มีวิธีการพิมพ์แบบ Thermal Transfer ซึ่งให้ภาพที่คมชัด โดยใช้ริบบอนคุณภาพสูงจากทาง HiTi ในการพิมพ์ อีกทั้งภาพที่ได้ยังติดทนนาน ไม่หลุดลอกง่าย ดูและรักษาง่าย ตัวเครื่องรับประกัน 3 ปี

วิธีการพิมพ์แบบ Direct Thermal ทำงานอย่างไร?

การพิมพ์แบบ Direct Thermal

การทำงาน แบบ Direct Thermal เป็นเทคโนโลยีส่งผ่านความร้อนไปยังวัสดุที่ต้องการพิมพ์โดยตรง โดยวัสดุที่ใช้พิมพ์ต้องเป็นวัสดุที่รองรับการพิมพ์ประเภทนี้ ซึ่ง อาจจะเป็นกระดาษ หรือบัตรที่มีสารที่สามารถทำปฏิกิริยากับความร้อนที่พิมพ์ลงไปแล้วทำให้เกิดภาพได้ ซึ่งความร้อนจะทำให้วัสดุที่พิมพ์ เปลี่ยนจากสีขาว เป็นสีดำ นั่นหมายความว่า วิธีการพิมพ์แบบ Direct Thermal สามารถพิมพ์ได้เฉพาะงานพิมพ์สีดำเท่านั้น นิยมใช้ในการพิมพ์ Barcode หรือ Label ที่ไม่จำเป็นต้องใช้สีในการพิมพ์ ข้อดีของการพิมพ์แบบ Direct Thermal คือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ เพราะไม่ต้องใช้ Ribbon แต่ข้อเสียคือ วัสดุที่ใช้พิมพ์ หากโดนแดดมากๆ หรือได้รับความร้อน อาจจะเกิดอาการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ เนื่องจากวิธีการพิมพ์แบบนี้ ส่งผลต่อวัสดุในการพิมพ์โดยตรง ทำให้ไวต่อความร้อนเป็นพิเศษ และยิ่งนานไปอาจจะทำให้ภาพ หรือตัวอักษรเลือนจนไม่สามารถอ่านได้

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Thermal Transfer และ Direct Thermal

Thermal TransferDirect Thermal
คุณภาพของภาพที่พิมพ์ให้ภาพที่คมชัด งานพิมพ์เสมือนจริงข้อความคมชัดระดับปานกลาง
ความทนทานของวัสดุที่พิมพ์ภาพติดทนนาน ทนต่อแสงแดดไม่เป็นรอยขูดขีดง่ายวัสดุไวต่อแสงแดด และความร้อน เนื่องจากวัสดุที่พิมพ์โดนสัมผัสจากหัวพิมพ์ความร้อนโดยตรง นานไปอาจจะทำให้วัสดุเหลืองได้
การพิมพ์สีสามารถพิมพ์ภาพสีได้โดยใช้ริบบอนพิมพ์ได้เฉพาะสีขาว และดำ เท่านั้น
อายุการใช้งานหัวพิมพ์หัวพิมพ์ไม่สัมผัสวัสดุที่ใช้พิมพ์โดยตรง ช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์หัวพิมพ์เสียหายง่ายเนื่องจาก วิธีการพิมพ์ต้องสัมผัสกับวัสดุที่ใช้พิมพ์โดยตรงทำให้เสียหายง่าย
การใช้งาน และดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ใช้ริบบอนสี หรือ ดำ ในการพิมพ์ การเปลี่ยนริบบอนแต่ละครั้งควรทำความสะอาดหัวพิมพ์ทุกครั้ง เพื่อคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีใช้งานง่าย ไม่มีการใช้ริบบอนในการพิมพ์ แต่ก็ต้องหมั่นทำความสะอาดหัวพิมพ์เช่นกัน
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์จำเป็นต้องใช้ริบบอนสี หรือ ริบบอนดำ ในการพิมพ์งานแต่ละครั้ง ต้องใช้วัสดุในการพิมพ์ที่รองรับวิธีใช้ความร้อนในการพิมพ์ วัสดุต้องมีสารเคลือบที่สามารถทำปฏิกิริยาต่อความร้อนได้

X