• ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง
  •     - เจ้าหน้าที่ธุรการ
        - เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
        - ช่างเทคนิค

    This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

    2