• ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง
  •     - เจ้าหน้าที่ธุรการ
        - เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
        - ช่างเทคนิค